Strona główna O bibliotece

PostHeaderIcon Statut Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

Załącznik do uchwały Nr XLIII/247/14Załącznik do Uchwały Nr V/  42 / 07
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 

STATUT   BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ GMINY BIESIEKIERZ

PLIK W FORMACIE PDF

 

 

PostHeaderIcon Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

Uchwała Nr V / 42 / 07
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 23 marca 2007 roku

Na podstawie:
- art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ),
- art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ),
- art. 8 ust. 2, pkt 2, art. 11, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( j.t. Dz.U.Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 ) ? Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co następuje:

Czytaj dalej .....

 

PostHeaderIcon Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do czytelników do regałów- z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.
 3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:
  • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
  • wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania z nich;
  • wskazuje źródła informacji.

Czytaj dalej .....

 

PostHeaderIcon Regulamin Czytelni INTERNETOWEJ

RAMOWY REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

Czytaj dalej .....