Strona główna

PostHeaderIcon Ranking bibliotek 2012

Z ogromną radością informujemy, że nasza biblioteka znalazła się wśród laureatów Rankingu Bibliotek 2012 zorganizowanego przez redakcję gazety Rzeczpospolita we współpracy z Instytutem Książki. Już po raz drugi udało się nam znaleźć się w czołówce książnic w naszym kraju.

3 miejsce w województwie zachodniopomorskim

16 jako gmina wiejska

48 miejsce w Polsce

Ranking ten pokazuje przykłady najlepszych praktyk i miejsc, w których dzięki współpracy lokalnych władz i bibliotekarzy udaje się przekształcać biblioteki w nowoczesne placówki wiedzy i kultury. Ukazuje również to, jak samorządy dbają o swoje biblioteki. W naszym przypadku możemy gorąco podziękować panu wójtowi Marianowi Hermanowiczowi oraz naszym radnym, że nasza placówka dzięki przyznawanej dotacji może poszczycić się tak wysoką pozycją.

Podziękowania należą się również naszym kochanym Czytelnikom!

W szranki stanęło blisko 700 bibliotek. Ankieta zawierała 18 pytań. Oceniano między innymi powierzchnie biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, księgozbiór na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2001 roku czy nowe książki zakupione w 2011 roku. Dodatkowo punkty można było uzyskać za procent dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2012, pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2011 roku, za dostępne dla czytelników tytuły prasowe. Ważne było również posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie etc. Dodatkowo biblioteki otrzymywały punkty za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, książki dla osób słabowidzących i niewidomych. Warte podkreślenia jest to, że nasze małe gminne biblioteki konkurują z bibliotekami miejsko-gminnymi oraz miejskimi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą bibliotekę w wykonywaniu jej zadań i sprawiają, że nadal jesteśmy pełne chęci i zapału do naszej pracy.

Szczególnie chciałabym podziękować moim koleżankom za ogromne zaangażowanie oraz to, że sprawiają iż nasze biblioteki są miejscami pełnymi ciepła i uśmiechu.

Agnieszka Hryniewicz