Strona główna O bibliotece Historia

PostHeaderIcon Rys Historyczny Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

Biblioteka gminna została powołana w 1949r. Przez pierwsze trzynaście lat znajdowała się w Kraśniku Koszalińskim, gdzie zajmowała jedno małe, skromnie wyposażone pomieszczenie. Była jedyną placówką kulturalną w środowisku, coraz liczniej odwiedzaną przez czytelników. Zaszła wówczas pilna potrzeba zorganizowania wolnego czasu jej użytkownikom. Do codziennych bibliotecznych czynności wprowadzono więc pierwsze formy pracy kulturalno-oświatowej. Było to głośne czytanie i dyskusja nad przeczytaną książką, gry i zabawy towarzyskie oraz wieczory robótek ręcznych. Jak wspominają starsi mieszkańcy - były to bardzo przyjemnie spędzone wieczory.

Księgozbiór, który jest najważniejszą częścią biblioteki, był systematycznie uzupełniany. W pierwszym roku istnienia, placówka posiadała 560 woluminów, a w 1962r. - czyli wówczas gdy została przeniesiona do Biesiekierza - 4433 wol.

Przez te lata zmieniała się również sieć biblioteczna.
W 1974r. została utworzona Filia Biblioteczna w Starych Bielicach, gdzie od początku kieruje nią pani Wanda Kamyk. Kolejna filia powstała w 1984r. w Świeminie, którą od 1991r. kieruje pani Aneta Krasowska. Obie filie zlokalizowane są w szkołach podstawowych i służą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nie tylko młodym użytkownikom. Formy pracy proponowane przez biblioteki uzależnione są od potrzeb mieszkańców oraz możliwości lokalowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz znajdowała się zawsze tam gdzie miały swoją siedzibę władze administracyjne i dlatego w 1962r. została przeniesiona do Biesiekierza. Początkowo mieściła się na piętrze nad Gromadzką Radą Narodową skąd w marcu 1974r. została przeniesiona do budynku nowo wybudowanego, gdzie przez szereg lat zajmowała piętro, natomiast na parterze znajdował się klub ?Rolnika?. Z biegiem lat w bibliotece gminnej zaczęło się robić coraz ciaśniej. Księgozbioru co roku przybywało. Władze gminne rozumiejąc nasz problem, oddały do dyspozycji biblioteki pomieszczenia po zlikwidowanym klubie "Rolnika". Dzięki temu od maja 1998r.powierzchnia biblioteki podwoiła się i w chwili obecnej mamy 110 m2 powierzchni użytkowej. W miarę poprawy bazy lokalowej i bogatszego wyposażenia w sprzęt - zmieniały się formy pracy z użytkownikiem. Przez te lata udało nam się wypracować szereg form, które znalazły uznanie w oczach naszych odbiorców. Do stałych należy zaliczyć lekcje biblioteczne organizowane wspólnie z nauczycielami Szkół Podstawowych oraz z Gimnazjum. Tego rodzaju lekcje dają wymierne efekty. Po każdej wizycie u nas, uczniowie wychodzą bogatsi w wiadomości i umiejętności, pewniej poruszają się po bogato reprezentowanym świecie wiedzy, lepiej potrafią korzystać z aparatu informacyjnego i częściej sięgają po książki i to zarówno beletrystyczne, jak i popularnonaukowe. Rozumiejąc znaczenie tej współpracy kontynuujemy ją, wzbogacając o nowe formy i tematykę. Równie ściśle współpracujemy z Przedszkolem w Biesiekierzu. Wizyty przedszkolaków mają na celu pokazanie dzieciom, że u nas można ciekawie spędzić czas. Zajęcia z tą grupą użytkowników przebiegają pod hasłem "Przez zabawę do wiedzy".

W swojej działalności pamiętamy również o święcie babć, dziadków i mam. Nasi młodzi użytkownicy zapraszają swoich bliskich do nas, do biblioteki, gdzie przy słodkim poczęstunku mogą zobaczyć i wysłuchać swoje pociechy w spektaklach pisanych wierszem. Od lat organizujemy także "Ferie z biblioteką", "Powitanie wiosny", gminny konkurs "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne", festyn z okazji "Dnia Dziecka", "Wakacje z biblioteką" "Święto Pieczonego Ziemniaka", "Wieczór Andrzejkowy" oraz wiele, wiele innych imprez i spotkań.
Ze starszą młodzieżą przygotowujemy inscenizacje, które przy różnych okazjach prezentujemy - nie tylko w bibliotece. Staramy się urozmaicać naszą pracę - szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Szukamy nowych, atrakcyjnych form, aby wszyscy znaleźli dla siebie coś ciekawego, stosownie do wieku i zainteresowań.

Biblioteka to nie tylko budynek. Klimat i atmosferę biblioteki tworzą ludzie w niej pracujący. W ciągu tych lat w murach naszej biblioteki cząstkę swojego życia i serca pozostawiło wielu bibliotekarzy. Pierwszym - w Kraśniku Koszalińskim - był pan Mieczysław Lipski, który miał tytuł gminnego bibliotekarza, natomiast pani Krystyna Wytrwał była ostatnią kierowniczką w tej miejscowości. Pani Zofia Dziura, była z kolei pierwszą kierowniczką w Biesiekierzu. W latach 1964 ?69 zajmowała to stanowisko pani Irena Machała, natomiast w latach 1970 - 71 - pani Krystyna Stawczyk , po której od 1971 do 1972 - pracowała pani Genowefa Kadzińska. Od 1973 do 2006 r. na tym stanowisku pracowała pani Alina Fiedorowicz.

Następnie na stanowisko dyrektora została powołana pani Agnieszka Hryniewicz , która pracuje w placówce od 1998 r. W bibliotece gminnej oprócz niej pracują - od 1999 r. pani Agnieszka Rosowska, od 2006 pani Katarzyna Janik a od 2007 pani Renata Łowiecka.

Staramy się systematycznie podnosić jakość świadczonych czytelnikom usług i modyfikować zakres, dostosowując go do ciągle zmieniających się potrzeb czytelniczych.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz oraz jej filie w chwili obecnej posiadają bogaty księgozbiór- około 21 000 woluminów. Oprócz tego placówka prenumeruje ok. 30 tytułów czasopism W styczniu 2005 r. w ramach programu IKONKA, otwarta została czytelnia internetowa. Użytkownicy biblioteki gminnej mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu na 6 stanowiskach. Biblioteka posiada również kserokopiarkę, skaner oraz dwie drukarki, które są do dyspozycji jej użytkowników - za odpłatnością.

W 2007 roku przy placówce powstały 4 punkty biblioteczne. Znajdują się one przy świetlicach wiejskich w : Kraśniku Koszalińskim, Gniazdowie, Parsowie i Warninie.